VÝPOČTY POTRUBÍ A POTRUBNÍCH SPOJŮ

ZABÝVÁME SE DYNAMICKÝMI A PRUŽNOSTNĚ-PEVNOSTNÍMI ANALÝZAMI POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ. PRO VÝPOČTY POUŽÍVÁME PROGRAM AUTOPIPE.

Pro výpočty používáme program AUTOPIPE. Pro seismické analýzy máme vyvinutu vlastní nadstavbu programu AUTOPIPE pro vyhodnocování seizmické odolnosti potrubní a přírubových spojů podle ASME kódu.

Provádíme

  • Výpočty a dimenzování potrubí
  • Navrhování, výpočty a dimenzování potrubních podpor, závěsů a viskozních tlumičů včetně kotvení do stavby
 
  • Detailní analýzy přírubových spojů metodou konečných prvků
  • Výpočty a dimenzování přírubových spojů zatížených vnitřním tlakem a vnějším statickým i dynamickým namáháním

Model přírubového spoje pro detailní analýzu

Model olejového potrubí turbiny 220 MW