VÝPOČTY KOTVENÍ STROJNÍCH

A ELEKTRO ZAŘÍZENÍ

PRO VÝPOČTY SVAROVÝCH SPOJŮ JSME VYTVOŘILI VLASTNÍ SOFTWARE "WELD"

Provádíme

  • Navrhování, výpočty a dimenzování kotevních šroubů
  • Navrhování, výpočty a dimenzování kotevních svarů
  • Navrhování, výpočty a dimenzování dalších kotevních prvků

Rozložení redukovaného napětí ve svarovém spoji počítaném programem WELD