VÝPOČTY OCELOVÝCH

A BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Provádíme

  • Statické a dynamické výpočty betonových konstrukcí
  • Statické a dynamické výpočty ocelových konstrukcí tlumičů včetně kotvení do stavby
  • Výpočty spojovacích elementů (šrouby, svary, nýty a další)

Dynamická analýza turbosoustrojí včetně základu

Napěová analýza kotvení elektro rozvaděčů při seizmické události