HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI

PROVÁDÍME HODNOCENÍ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI JADERNÝCH ELEKTRÁREN VČETNĚ NAVRHOVÁNÍ ÚPRAV K ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ SEIZMICKÉ ODOLNOSTI.

Hodnotíme

  • Technologické zařízení
  • Elektro zařízení
  • Stavební konstrukce

Časový průběh seizmického zrychlení v úrovni terénu, jaderná elektrárna Pakš, Maďarsko

Používáme

  • Výpočtové metody včetně detailních analýz metodou konečných prvků
  • Nevýpočtové metody na základě zkušeností a experimentů a expertních odhadů

Pracovníci firmy se podílejí na hodnocení seizmické odolnosti těchto jaderných elektráren

  • Paks, Maďarsko
  • Mochovce, Slovenská republika
  • Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
  • Dukovany, Česká republika
  • Temelín, Česká republika